Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 05 Απριλίου 2020 05:53 επισκέπτες: 25
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Γράψτε μας!
Έχετε κάποια είδηση ή άποψη που θα θέλατε να φιλοξενηθεί στο pentalofo.gr; Έχετε κάποια απορία, ένσταση ή παρατήρηση; Στείλτε τη με email στο
webmaster@pentalofo.gr Το pentalofo.gr χτίζετε από εσάς!

Ιστορικά έγγραφα Ποδολοβίτσας

Εκλογικός κατάλογος Ποδολοβίτσας (έτους 1882)

Επώνυμον Όνομα Όνομα Πατρός Ηλικία Επάγγελμα Ενεστώσα διαμονή
B
Βουτσινάς Βασίλειος Ιωάννης 34 γεωργός Γουριά
    Γ      
Γιαννόπουλος Σπύρος - 46 γεωργός Ποδολοβίτσα
Γκίνος Κώνστας Φώτιος 27 Καπνοκόπτης Αγρίνιον
Γκίνος Φώτης Φώτιος 70 καπνοκόπτης Αγρίνιον
    Δ      
Δημητρίου Δημήτριος Φώτιος 27 εργάτης Ποδολοβίτσα
Δημητρίου Ευστάθιος Αναστάσιος 27 γεωργός Ποδολοβίτσα
Δημητρούκας Κώνστας Αναστάσιος 40 γεωργός Ποδολοβίτσα
Δημητρίου Κώνστας Φώτιος 40 γεωργός Ποδολοβίτσα
Δημητρίου Φώτιος Δημήτριος 65 γεωργός Ποδολοβίτσα
    K      
Κορδόσης Αναστάσιος Κώνστας 61 γεωργός Ποδολοβίτσα
Κυρίκος Αναστάσιος Κυρίκος 50 πωλητής Ποδολοβίτσα
Κορδόσης Αθανάσιος Κώνστας 52 γεωργός Ποδολοβίτσα
Κατσάνος Αθανάσιος Αναστάσιος 47 ποιμήν Ποδολοβίτσα
Κώνστας ή Καρβέλας Ανδρέας Κώνστας 54 ποιμήν Ποδολοβίτσα
Κουτρούλης Γεώργιος Χρήστος 31 μυλωθρός Ποδολοβίτσα
Κασαλής Γεώργιος Κώνστας 30 πωλητής Ποδολοβίτσα
Κουτσοβέλης Πάνος - 46 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καραΐσκος Χρήστος - 55 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καραΐσκος Απόστολος - 50 γεωργός Ποδολοβίτσα
Κούτρας Γεώργιος - 46 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καπόνης Ιωάννης Απόστολος 28 γεωργός Ποδολοβίτσα
Κοντύλης Γεώργιος Κώνστας 30 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καλύβας Βασίλειος Γεώργιος 31 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καλύβας Θωμάς Γεώργιος 45 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καραΐσκος Γεώργιος - 55 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καλαμπάκας Δημήτριος Κώνστας 27 ποιμήν Ποδολοβίτσα
Κάρολος Ευαγγέλης Αθανάσιος 31 εργάτης Ποδολοβίτσα
Κορδόσης Ιωάννης Κώνστας 55 γεωργός Ποδολοβίτσα
Κυρίκος Ιωάννης Κυρίκος 35 πωλητής Ποδολοβίτσα
Κασαλής Κώνστας Ιωάννης 62 πωλητής Ποδολοβίτσα
Κορδόσης Κώνστας Αναστάσιος 30 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καταπόδης Πάνος - 40 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καπώνης Σπύρος Απόστολος 27 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καπώνης Τάτσης Παναγιώτης 42 γεωργός Ποδολοβίτσα
Καταπόδης Χρήστος - 37 γεωργός Ποδολοβίτσα
    Λ      
Λιαροκάπης Νικόλαος Ιωάννης 27 γεωργός Ποδολοβίτσα
Λυμπέριος Βασίλειος Νικόλαος 65 γεωργός Ποδολοβίτσα
Λάκης Γεώργιος Απόστολος 38 γεωργός Ποδολοβίτσα
Λυμπέριος Γεώργιος Πέτρος 30 έμπορος Ποδολοβίτσα
Λυμπέριος Δημήτριος Πέτρος 35 έμπορος Ποδολοβίτσα
Λύρης Δημήτριος Βασίλειος 27 γεωργός Ποδολοβίτσα
Λάκας Ιωάννης Απόστολος 44 γεωργός Ποδολοβίτσα
Λάκας Κώνστας Απόστολος 41 γεωργός Ποδολοβίτσα
Λυμπέριος Νικόλαος Πέτρος 50 έμπορος Ποδολοβίτσα
Λιαροκάπης Ιωάννης Νικόλαος 50 γεωργός Ποδολοβίτσα
    M      
Μπλατσογιάννης Βλάχος Ιωάννης 41 πωλητής Ποδολοβίτσα
Μπαστρογιάννης Γεώργιος Ιωάννης 47 γεωργός Ποδολοβίτσα
Μαστρογιάννης Γούλας Ιωάννης 50 εργατ. ή χαμ. Ποδολοβίτσα
Μπλατσογιάννης Γεώργιος Ιωάννης 50 εργατ. ή χαμ Ποδολοβίτσα
Μπλατσογιάννης Δημήτριος Ιωάννης 35 πωλητής Ποδολοβίτσα
Μαστρογιάννης Δημήτριος Ιωάννης 40 πωλητ. ή χαμ. Ποδολοβίτσα
Μαστρογιάννης Κώνστας Ιωάννης 50 μυλωνάς Ποδολοβίτσα
    Π      
Πετρονικολός Γεώργιος Δήμος 51 γεωργός Ποδολοβίτσα
Πετρονικολός Θεόδωρος -   - Ποδολοβίτσα
    P      
Ρώσος Απόστολος Σίμος 45 δήμαρχος Κατοχή
Ρώσος Κώνστας Σίμος 44 επιλοχίας Ποδολοβίτσα
Ρώσος Κλέμπας Σίμος 41 κτηματίας Ποδολοβίτσα
    Σ      
Σταθελάκης Θεοφάνης Ιωάννης 35 γεωργός Ποδολοβίτσα
    T      
Τσορβαντζής Αναγνώστης Σπύρος 51 γεωργός Ποδολοβίτσα
Τσορβαντζής Γεώργιος Σπύρος 54 γεωργός Ποδολοβίτσα
Τσάμης Νικόλαος Δημήτριος 35 γεωργός Ποδολοβίτσα
Τσάμης ή Ζέρβας Δημήτριος Νικόλαος 52 γεωργός Ποδολοβίτσα
    Φ      
Φωστίρας Πάνος Κώστας 40 γεωργός Ποδολοβίτσα
    X      
Χρήστος ή Καραμέτζας Αναγνώστης - 50 γεωργός Ποδολοβίτσα
Χαμπέκας Σωτήριος Ιωάννης 31 γεωργός Ποδολοβίτσα

(Έρευνα του Γραμματέα της Αδελφότητας ΜΙΧ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ)

Στράτος Μπίκας