Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 05 Απριλίου 2020 06:34 επισκέπτες: 19
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Γράψτε μας!
Έχετε κάποια είδηση ή άποψη που θα θέλατε να φιλοξενηθεί στο pentalofo.gr; Έχετε κάποια απορία, ένσταση ή παρατήρηση; Στείλτε τη με email στο
webmaster@pentalofo.gr Το pentalofo.gr χτίζετε από εσάς!

Ιστορικά έγγραφα Ποδολοβίτσης

Κατάλογος διατελέσαντων Δημάρχων

Κατάλογος στον οποίον φαίνονται οι Ποδολοβιτσάνοι που διετέλεσαν Δήμαρχοι Οινιάδος, Δημογέροντες,
Πρόκριτοι και Πρόεδροι Ποδολοβίτσης.

1) Φώτης Καπώνης   Δήμαρχος Οινιάδος*
2) Δημήτριος Κατζούλας 4/8/1831 Δημογέροντας Ποδολοβίτσης
3) Βασίλειος Βλάχος 4/8/1831 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
4) Σίμος Ρώσσος 4/8/1831 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
5) Σίμος Ρώσσος 5/7/1832 Δημογέρων Ποδολοβίτσης
6) Πανούλας Καπώνης 5/7/1832 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
7) Δημήτριος Τσουκνίδας 21/6/1834 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
8) Αθανάσιος Κουτρούλης 28/11/1830 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
9) Αθανάσιος Κουτρούλης 18/1/1840 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
10) Αθανάσιος Κουτρούλης 18/1/1840 Δημαρχεύων Οινιάδος
11) Αθανάσιος Κουτρούλης 12/7/1840 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
12) Νικόλαος Καπώνης 16/10/1840 Δημογέρων Ποδολοβίτσης
13) Απόστολος Καπώνης 16/10/1840 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
14) Απόστολος Καπώνης 16/10/1840 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
15) Αθανάσιος Κουτρούλης 28/8/1843 Πρόεδρος Δ.Σ. Οινιάδος
16) Αθανάσιος Κουτρούλης 28/12/1843 Πρόεδρος Δ.Σ. Οινιάδος
17) Δημοσθένης Καπώνης 22/9/1843 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
18) Απόστολος Καπώνης 29/9/1843 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
19) Απόστολος Καπώνης 29/9/1843 Δημαρχεύων Ποδολοβίτσης
20) Αθανάσιος Κουτρούλης 9/5/1850 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
21) Αθανάσιος Κουτρούλης 9/5/1850 Δημαρχεύων Οινιάδος
22) Πέτρος Λυμπέριος 5/8/1852 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
23) Πέτρος Λυμπέριος 25/12/1853 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
24) Πέτρος Λυμπέριος 10/8/1853 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
25) Πέτρος Λυμπέριος 1859 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
26) Βασίλειος Λυμπέριος 15/8/1861 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
27) Βασίλειος Λυμπέριος 8/5/1863 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
28) Βασίλειος Λυμπέριος 21/2/1865 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
29) Βασίλειος Λυμπέριος 1871 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
30) Απόστολος Ρώσσος 1882 Δήμαρχος Οινιάδος
31) Νικόλαος Λυμπέριος 1890 Δήμαρχος Οινιάδος
32) Νικόλαος Λυμπέριος 28/6/1892 Δήμαρχος Οινιάδος
33) Νικόλαος Λυμπέριος 1893-1894 Δήμαρχος Οινιάδος
34) Ιωάννης Καπώνης 1/5/1894 Δημαρχεύων  
35) Αριστείδης Μπάκας 1904-1907 Πρόεδρος Δ.Σ. Οινιάδος
36) Ιωάννης Καπώνης 1920 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
37) Σωκράτης Πετρονικολός 1/6/1926 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
38) Αθανάσιος Αθανασίου 25/4/1927 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
39) Αθανάσιος Αθανασίου 28/4/1928 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
40) Αριστείδης Μπάκας 20/2/1927 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
41) Αριστείδης Μπάκας 1/6/1929 Πρόεδρος Πενταλόφου
42) Αριστείδης Μπάκας 28/2/1930 Πρόεδρος Πενταλόφου
43) Ανδρέας Μοίρας 8/11/1931 Πρόεδρος Πενταλόφου
44) Ανδρέας Μοίρας 31/3/1932 Πρόεδρος Πενταλόφου
45) Βασίλειος Κορδόσης 1/10/1932 Πρόεδρος Πενταλόφου
46) Βασίλειος Κορδόσης 31/10/1936 Πρόεδρος Πενταλόφου
47) Σωκράτης Πετρονικολός 5/4/1939 Πρόεδρος Πενταλόφου
48) Δημήτριος Λυμπέριος 25/1/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου
49) Νικόλαος Κορδόσης 12/5/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου
50) Νικόλαος Μπάκας 30/9/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου
51) Κώστας Κουτρούλης 10/11/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου
52) Απόστολος Καπώνης 15/7/1945 Πρόεδρος Πενταλόφου
53) Απόστολος Καπώνης 12/10/1945 Πρόεδρος Πενταλόφου
54) Χρήστος Γκοργκόλης 17/7/1946 Πρόεδρος Πενταλόφου
55) Σωκράτης Πετρονικολός 9/5/1946 Πρόεδρος Πενταλόφου
56) Σπυρίδων Σκουτέρης 30/5/1948 Πρόεδρος Πενταλόφου
57) Σωκράτης Πετρονικολός 2/10/1949 Πρόεδρος Πενταλόφου
58) Σωκράτης Πετρονικολός 15/5/1947 Πρόεδρος Πενταλόφου
59) Σωκράτης Πετρονικολός 30/11/1950 Πρόεδρος Πενταλόφου
60) Δημήτριος Λυμπέριος 28/3/1953 Πρόεδρος Πενταλόφου
61) Κώσταντινος Κορφιάτης 15/3/1957 Πρόεδρος Πενταλόφου

* Βλέπε από 13/10/1849 ομολογίαν του ότι ιδίαν πατρίδα έχει την Ποδολοβίτσα.
Σημ.: 1) Δεν έθεσα το από... έως.... αλλά ημερομηνίες τις οποίες πήρα από έγγραφα που έχω στο αρχείο μου.
Μπορεί κάποιον να μην βρήκα μέχρι σήμερα, αν βρεθεί θα συμπληρώσω τον πίνακα τούτον.
Το έτος 1912 η Ποδολοβίτσα έγινε Κοινότης και το έτος 1928 μετεονομάσθηκε ως «ξενόφωνος και κακόηχος» το Πεντάλοφον.
H σφραγίδα του έτους 1912 ήταν κυκλική, έγραφε «ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΗΣ - ΑΧΕΛΩΟΣ» και στο μέσον του κύκλου είχε την κεφαλή του Αχελώου, η δε του έτους 1928 ήταν επίσης κυκλική έγραφε «ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Έρευνα του πρώην Γραμματέα της Αδελφότητας M. Σκουτέρη

Στράτος Μπίκας