Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 03:55 επισκέπτες: 14
Skip Navigation Links

Ἱστορικά ἔγγραφα Ποδολοβίτσης

Οικόπεδα Ποδολοβίτσης

Έτσι αρχίζει η ιστορία της Ποδολοβίτσας, σύμφωνα μ' ένα έγγραφο του 1828.

«Αυτόν τον τόπον τον είχαν δύο αδέλφια και ο μεν ένας Τουρκέψας, αφιέρωσε το μερίδιο του εις το Τζαμί, ο δε άλλος το μερίδιο του το αφιέρωσε εις το τότε μοναστήρι «Άγιος Γεώργιος Πόρτας Μπαμπίνης». Το έτος 1843, μέσω του Δήμαρχου Κατοχής, απεστάλησαν εις την Οικονομικήν Γραμματείαν του Κράτους Πρωτόκλλα εκτιμήσεως Οικοπέδων τα οποία ως ανήκοντα εις τον Γιακούπ Αγά και Μαχμούτ Μπέη παρεχωρήθησαν εις τους τότε κατοίκους της Ποδολοβίτσης και στα οποία κατοικούσαν και οι ίδιοι επί Τουρκοκρατίας. Πραγματογνώμονες ήσαν οι:
1) Τζίτζωνης, 2) Δαπιαλάντης και 3) Τζακαλώτος.

1. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Ν. Καραΐσκου.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 10,5 μ. Ανατ. = Δρόμος
Δυτ. = 10,5 μ. Δυτ. = Οικόπεδον Γεωργ. Φλέρη
Αρκτ. = 6 μ. Αρκτ. = Εθνικόν Ερείπιον
Μεσ. = 6 μ. Μεσ. = Δρόμος

- Εμβαδόν = 0,63
Εξετιμήθη προς λεπτά 60 το μέτρον = δρχ. 37,80.
150 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = 30 δρχ. ήτοι σύνολον δρχ. 67,80. Ο Οικονομικός Επίτροπος (Λυμπερακόπουλος) το εξετίμησε δρχ. 17,56.

2. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Π. Λυμπέριου.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 17 μ. Ανατ. = Εθν. Τόπος
Δυτ. = 17 μ. Δυτ. = Εθνικός Τόπος
Αρκτ. = 34 μ. Αρκτ. = Δημόσιος Δρόμος
Μεσ. = 34μ. Μεσ. = Εθν. Ερείπιον

-Εμβαδόν = 0,765
Εξετιμήθη προς λεπτά 40 το μέτρον = δρχ. 306.
Τα 300 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = δρχ. 60 ήτοι σύνολον δρχ. 366. Ο Οικονομικός Επίτροπος το εξετίμησε δρχ. 121,80.

3. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Δ. Τσουκνίδα.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 9 μ. Ανατ. = Εθνικός Τόπος
Δυτ. = 9 μ. Δυτ. = Εθνικός Τόπος
Αρκτ. = 21 μ. Αρκτ. = Π. Λυμπέριος
Μεσ. = 21 μ. Μεσ. = Παν. Καπώνης

-Εμβαδόν = 0,245
Εξετιμήθη προς λεπτά 40 το μέτρον = δρχ. 98.
500 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = δρχ. 100 ήτοι σύνολον δρχ. 198. Ο Οικονομικός Επίτροπος το εξετίμησεν δρχ. 79,40.

4. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Σίμου Ρώσσου.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 12 μ. Ανατ. = Εθνικός Τόπος
Δυτ. = 12 μ. Δυτ. = Εθνικός Τόπος
Αρκτ. = 7 μ. Αρκτ. = Εθνικός Τόπος
Μεσ. = 7 μ. Μεσ. = Εθνικός Τόπος

-Εμβαδόν = 0,84
Εξετιμήθη προς λεπτά 60 το μέτρον = δρχ. 50,40.
Ο Οικονομικός Επίτροπος το εξετίμησεν δρχ. 10,08.

5. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Νικ. Καπώνη.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 4,5 μ. Ανατ. = Εθνικός Τόπος
Δυτ. = 4,5 μ. Δυτ. = Εθνικός Τόπος
Αρκτ. = 5,8 μ. Αρκτ. = Εθνικός Τόπος
Μεσ. = 5,8 μ. Μεσ. = Δημ. Καπώνη

- Εμβαδόν = 0,3285
Εξετιμήθη προς λεπτά 60 το μέτρον = δρχ. 19,60.
100 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = δρχ. 20 ήτοι σύνολον δρχ. 39,60. Ο Οικονομικός Επίτροπος το εξετίμησεν δρχ. 13,96.

6. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Αναστ. Τασογάννη.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 6 μ. Ανατ. = Εθνικός Τόπος
Δυτ. = 6 μ. Δυτ. = Δημ. Βλάχος
Αρκτ. = 6 μ. Αρκτ. = Εθνικός Τόπος
Μεσ. = 6 μ. Μεσ. = Δρόμος

- Εμβαδόν = 0,036
Εξετιμήθη προς λεπτά 60 το μέτρον = δρχ. 21,60. 100 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτα το φόρτωμα = 20 δρχ. ήτοι σύνολον δρχ. 41,60. Ο Οικονομικός Επίτροπος το εξετίμησεν δρχ. 14,32.

7. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Δημ. Καπώνη.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 10 μ. Ανατ. = Εθνικός Τόπος
Δυτ. = 14 μ. Δυτ. = Δημ. Δρόμος και Αναστ. Τασογάνης
Αρκτ. = 20 μ. Αρκτ. = Δρόμος και Νικ. Καπώνης
Μεσ. = 20 μ. Μεσ. = Δρόμος

- Εμβαδόν = 0,270.
Καταμέτρησις οικίας Δ. Καπώνη (εντός του οικοπέδου)

Ανατ. = 5 μ.
Δυτ. = 5 μ.
Αρτ. = 6 μ.
Μεσ. = 6 μ.

- Εμβαδόν = 0,30.
Εξετιμήθη προς λεπτά 60 το μέτρον = δρχ. 108.
100 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = δρχ. 20 ήτοι σύνολον δρχ. 128. Ο Οικονομικός Επίτροπος το εξετίμησεν δρχ. 42,40.

8. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Γεωργίου Φλέρη.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 29 μ. Ανατ. = Καραΐσκος Νικ.
Δυτ. = 29 μ. Δυτ. = Νικ. Κορδώσης
Αρκτ. = 17 μ. Αρκτ. = Δρόμος
Μεσ. = 10 μ. Μεσ. = Εθνικός Τόπος

-Εμβαδόν = 0,359
Καταμέτρησις οικίας εντός του οικοπέδου

Ανατ. = 5 μ.
Δυτ. = 5 μ.
Αρκτ. = 10 μ.
Μεσ. = 10 μ.

-Εμβαδόν = 0,50
Εξετιμήθη δρχ. 159,60.
Τα 150 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = 30 δρχ. ήτοι σύνολον δρχ. 189,60. Ο Οικονομικός Επίτροπος Ακαρνανίας το εξετίμησε δρχ. 40,48.

9. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Αθ. Κουτρούλη.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 9 μ. Ανατ. = Εθνικές Ράχες
Δυτ. = 9 μ. Δυτ. = Εθνικές Ράχες
Αρκτ. = 13,8 μ. Αρκτ. = Εθνικές Ράχες
Μεσ. = 13,8 μ. Μεσ. = Εθνικές Ράχες

- Εμβαδόν = 0,1242
Εξετιμήθη προς λεπτά 60 το μέτρον = δρχ. 74,70.
Ο Οικονομικός Επίτροπος το εξετίμησεν δρχ. 14,88.

10. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Εργαστηρίου Σίμου Ρώσσου.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 15 μ., Ανατ. = Εθνικός Τόπος
Δυτ. = 15 μ., Δυτ. = Εθνικός Τόπος
Αρκτ. = 9 μ., Αρκτ. = Εθνικός Τόπος
Μεσ. = 9 μ. Μεσ. = Εθνικός Τόπος

- Εμβαδόν = 0,135
Εξετιμήθη δρχ. 135.

11. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης Οικοπέδου Αντωνίου Φλέρη.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 45 μ. Ανατ. = Εθν. Τόπος
Δυτ. = 45 μ. Δυτ. = Δρόμος
Αρκτ. = 15 μ. Αρκτ. = Δρόμος
Μεσ. = 15 μ. Μεσ. = οικία Ψαρακώστα

-Εμβαδόν = 0,705
Καταμέτρηση της εντός του οικοπέδου οικίας

Ανατ. = 9,5 μ.
Δυτ. = 9,5 μ.
Αρκτ. = 6 μ.
Μεσ. = 6 μ.

- Εμβαδόν = 0,570
Εξετιμήθη προς λεπτά 40 το μέτρον = 304,80.
Τα 120 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = δρχ. 24 ήτοι σύνολον δρχ. 328,80. Ο Οικονομικός Επίτροπος το εξετίμησεν δρχ. 103,44.

12. Καταμέτρησις του Οικοπέδου Βασ. Βλάχου.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 10 μ. Ανατ. = Εθνικές Ράχες
Δυτ. = 10 μ. Δυτ. = Εθνικές Ράχες
Αρκτ. = 10 μ. Αρκτ. = Εθνικές Ράχες
Μεσ. = 10 μ. Μεσ. = Εθνικές Ράχες

-Εμβαδόν = 100
Καταμέτρησις της εντός του οικοπέδου οικίας

Ανατ. = 10,7 μ.
Δυτ. = 10,7 μ.
Αρκτ. = 6,8 μ.
Μεσ. = 6,8 μ.

- Εμβαδόν = 127,70
Εξετιμήθη δρχ. 69,16. Τα 300 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = δρχ. 60 ήτοι σύνολον δρχ. 129,16. Ο Οικονομικός Επίτροπος το εξετίμησεν δρχ. 50,76.

13. Καταμέτρησις του Οικοπέδου Δημ. Βλάχου.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 36 μ. Ανατ. = Εθν. Τόπος
Δυτ. = 36 μ. Δυτ. = Δρόμος
Αρκτ. = 12 μ. Αρκτ. = Εθν. Τόπος
Μεσ. = 6 μ. Μεσ. = Δρόμος

- Εμβαδόν = 0,270
Καταμέτρησις της εντός του οικοπέδου οικίας

Ανατ. = 9 μ.
Δυτ. = 9 μ.
Αρκτ. = 9,5 μ.
Μεσ. = 9,5 μ.

- Εμβαδόν = 0,855
Εξετιμήθη προς δρχ. 142,10. Τα 320 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = δρχ. 64 ήτοι σύνολον δρχ. 206,10. Ο Οικονομικός Επίτροπος Ακαρνανίας εγνωμάτευσεν δρχ. 74,62.

14. Πρωτόκολλον Καταμέτρησης του Οικοπέδου Αθ. Ψαρακώστα.

Μήκος - Πλάτος: Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = 14 μ. Ανατ. = Εθν. Τόπος
Δυτ. = 8 μ. Δυτ. = Δρόμος
Αρκτ. = 22μ. Αρκτ. = Αντων. Φλερής
Μεσ. = 22 μ. Μεσ. = Εθν. Τόπος

-Εμβαδόν = 0,132
Καταμέτρησις της εντός του οικοπέδου οικίας

Ανατ. = 13 μ.
Δυτ. = 13 μ.
Αρκτ. = 6 μ.
Μεσ. = 6 μ.

- Εμβαδόν = 0,780
Εξετιμήθη προς δρχ. 84. Τα 150 φορτώματα πέτρας προς 20 λεπτά το φόρτωμα = δρχ. 30 ήτοι σύνολον δρχ. 114. Ο Οικονομικός Επίτροπος Ακαρνανίας το εξετίμησε δρχ. 40,26.

15) Σύμφωνα με έγγραφον της 15/12/1836 υπήρχε εις την Ποδολοβίτσα και ένας Πύργος του Γιακούπ Αγά και Ισμαήλ Αγά.

16) Εις την κορυφήν της Ράχης κατά μαρτυρίαν ξένου περιηγητού έτος 1809 υπήρχε και Εκκλησία (η Αγία Σωτήρα) και εις την πλατεία του χωριού ο γνωστός μας πλάτανος. Οι υπόλοιποι γνωστοί και άγνωστοι Ποδολοβιτσαίοι έμεναν εκτός της «Μάντρας» σε καλύβες από τσατμάδες.

17) Υπήρχε οικία του Κιουταχή αξίας δρχ. 100 και

18) Ένα Καλυβοεργαστήρι 72 πήχεων στην άκρη στο ποτάμι, με φούρνο για ψωμί και καλύβα αχύρου 22 πήχεων.

Σημ. Τα ανωτέρω αρχειακά στοιχεία γράφονται περιληπτικά και σκοπό έχουν μόνο και μόνο την ιστορία του χωριού μας. Εάν τα ανωτέρω στοιχεία μπουν κατά τάξη ο αναγνώστης θα έχει μία φωτογραφία πλήρη της Ποδολοβίτσης προ 200 χρόνων

Έρευνα του πρώην Γραμματέα της Αδελφότητας M. Σκουτέρη

Στράτος Μπίκας


Γεφύρωση Αχελώου   Γεωργικός Συνεταιρισμός Λεσινίου   Γράμματα και Ειδήσεις   Διατελέσαντες Δημάρχοι   Εκλογικός κατάλογος 1882   Ιστορικό Έγγραφο   Κοινοτική απόφαση αρ.25   Κοινοτική απόφαση αρ.7   Μαθητολόγιον 1905-1906   Μετονομασίες Κοινοτήτων   Ξένοι περιηγητές   Οικόπεδα Ποδολοβίτσης   Παλιές Οικογένειες   Πύργος της Κατοχής   Στατιστικά Στοιχεία   Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα   Το χωριό Μήλα   Υψόμετρα Δήμων και Κοινοτήτων  

© 2009-2024 pentalofo.gr