Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 05:12 επισκέπτες: 21
Skip Navigation Links

Ἱστορικά ἔγγραφα Ποδολοβίτσης

Κατάλογος διατελέσαντων Δημάρχων

Κατάλογος στον οποίον φαίνονται οι Ποδολοβιτσάνοι που διετέλεσαν Δήμαρχοι Οινιάδος, Δημογέροντες,
Πρόκριτοι και Πρόεδροι Ποδολοβίτσης.

1) Φώτης Καπώνης   Δήμαρχος Οἰνιάδος*
2) Δημήτριος Κατζούλας 4/8/1831 Δημογέροντας Ποδολοβίτσης
3) Βασίλειος Βλάχος 4/8/1831 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
4) Σῖμος Ρώσσος 4/8/1831 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
5) Σῖμος Ρώσσος 5/7/1832 Δημογέρων Ποδολοβίτσης
6) Πανούλας Καπώνης 5/7/1832 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
7) Δημήτριος Τσουκνίδας 21/6/1834 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
8) Ἀθανάσιος Κουτρούλης 28/11/1830 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
9) Ἀθανάσιος Κουτρούλης 18/1/1840 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
10) Ἀθανάσιος Κουτρούλης 18/1/1840 Δημαρχεύων Οἰνιάδος
11) Ἀθανάσιος Κουτρούλης 12/7/1840 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
12) Νικόλαος Καπώνης 16/10/1840 Δημογέρων Ποδολοβίτσης
13) Ἀπόστολος Καπώνης 16/10/1840 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
14) Ἀπόστολος Καπώνης 16/10/1840 Πρόκριτος Ποδολοβίτσης
15) Ἀθανάσιος Κουτρούλης 28/8/1843 Πρόεδρος Δ.Σ. Οἰνιάδος
16) Ἀθανάσιος Κουτρούλης 28/12/1843 Πρόεδρος Δ.Σ. Οἰνιάδος
17) Δημοσθένης Καπώνης 22/9/1843 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
18) Ἀπόστολος Καπώνης 29/9/1843 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
19) Ἀπόστολος Καπώνης 29/9/1843 Δημαρχεύων Ποδολοβίτσης
20) Ἀθανάσιος Κουτρούλης 9/5/1850 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
21) Ἀθανάσιος Κουτρούλης 9/5/1850 Δημαρχεύων Οἰνιάδος
22) Πέτρος Λυμπέριος 5/8/1852 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
23) Πέτρος Λυμπέριος 25/12/1853 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
24) Πέτρος Λυμπέριος 10/8/1853 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
25) Πέτρος Λυμπέριος 1859 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
26) Βασίλειος Λυμπέριος 15/8/1861 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
27) Βασίλειος Λυμπέριος 8/5/1863 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
28) Βασίλειος Λυμπέριος 21/2/1865 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
29) Βασίλειος Λυμπέριος 1871 Πάρεδρος Ποδολοβίτσης
30) Ἀπόστολος Ρώσσος 1882 Δήμαρχος Οἰνιάδος
31) Νικόλαος Λυμπέριος 1890 Δήμαρχος Οἰνιάδος
32) Νικόλαος Λυμπέριος 28/6/1892 Δήμαρχος Οἰνιάδος
33) Νικόλαος Λυμπέριος 1893-1894 Δήμαρχος Οἰνιάδος
34) Ἰωάννης Καπώνης 1/5/1894 Δημαρχεύων  
35) Ἀριστείδης Μπάκας 1904-1907 Πρόεδρος Δ.Σ. Οἰνιάδος
36) Ἰωάννης Καπώνης 1920 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
37) Σωκράτης Πετρονικολός 1/6/1926 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
38) Ἀθανάσιος Ἀθανασίου 25/4/1927 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
39) Ἀθανάσιος Ἀθανασίου 28/4/1928 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
40) Ἀριστείδης Μπάκας 20/2/1927 Πρόεδρος Ποδολοβίτσης
41) Ἀριστείδης Μπάκας 1/6/1929 Πρόεδρος Πενταλόφου
42) Ἀριστείδης Μπάκας 28/2/1930 Πρόεδρος Πενταλόφου
43) Ἀνδρέας Μοίρας 8/11/1931 Πρόεδρος Πενταλόφου
44) Ἀνδρέας Μοίρας 31/3/1932 Πρόεδρος Πενταλόφου
45) Βασίλειος Κορδόσης 1/10/1932 Πρόεδρος Πενταλόφου
46) Βασίλειος Κορδόσης 31/10/1936 Πρόεδρος Πενταλόφου
47) Σωκράτης Πετρονικολός 5/4/1939 Πρόεδρος Πενταλόφου
48) Δημήτριος Λυμπέριος 25/1/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου
49) Νικόλαος Κορδόσης 12/5/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου
50) Νικόλαος Μπάκας 30/9/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου
51) Κωνσταντῖνος Κουτρούλης 10/11/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου
52) Ἀπόστολος Καπώνης 15/7/1945 Πρόεδρος Πενταλόφου
53) Ἀπόστολος Καπώνης 12/10/1945 Πρόεδρος Πενταλόφου
54) Χρῆστος Γκοργκόλης 17/7/1946 Πρόεδρος Πενταλόφου
55) Σωκράτης Πετρονικολός 9/5/1946 Πρόεδρος Πενταλόφου
56) Σπυρίδων Σκουτέρης 30/5/1948 Πρόεδρος Πενταλόφου
57) Σωκράτης Πετρονικολός 2/10/1949 Πρόεδρος Πενταλόφου
58) Σωκράτης Πετρονικολός 15/5/1947 Πρόεδρος Πενταλόφου
59) Σωκράτης Πετρονικολός 30/11/1950 Πρόεδρος Πενταλόφου
60) Δημήτριος Λυμπέριος 28/3/1953 Πρόεδρος Πενταλόφου
61) Κωνσταντῖνος Κορφιάτης 15/3/1957 Πρόεδρος Πενταλόφου

* Βλέπε από 13/10/1849 ομολογίαν του ότι ιδίαν πατρίδα έχει την Ποδολοβίτσα.
Σημ.: 1) Δεν έθεσα το από... έως.... αλλά ημερομηνίες τις οποίες πήρα από έγγραφα που έχω στο αρχείο μου.
Μπορεί κάποιον να μην βρήκα μέχρι σήμερα, αν βρεθεί θα συμπληρώσω τον πίνακα τούτον.
Το έτος 1912 η Ποδολοβίτσα έγινε Κοινότης και το έτος 1928 μετεονομάσθηκε ως «ξενόφωνος και κακόηχος» το Πεντάλοφον.
H σφραγίδα του έτους 1912 ήταν κυκλική, έγραφε «ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΗΣ - ΑΧΕΛΩΟΣ» και στο μέσον του κύκλου είχε την κεφαλή του Αχελώου, η δε του έτους 1928 ήταν επίσης κυκλική έγραφε «ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Έρευνα του πρώην Γραμματέα της Αδελφότητας M. Σκουτέρη

Στράτος Μπίκας


Γεφύρωση Αχελώου   Γεωργικός Συνεταιρισμός Λεσινίου   Γράμματα και Ειδήσεις   Διατελέσαντες Δημάρχοι   Εκλογικός κατάλογος 1882   Ιστορικό Έγγραφο   Κοινοτική απόφαση αρ.25   Κοινοτική απόφαση αρ.7   Μαθητολόγιον 1905-1906   Μετονομασίες Κοινοτήτων   Ξένοι περιηγητές   Οικόπεδα Ποδολοβίτσης   Παλιές Οικογένειες   Πύργος της Κατοχής   Στατιστικά Στοιχεία   Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα   Το χωριό Μήλα   Υψόμετρα Δήμων και Κοινοτήτων  

© 2009-2024 pentalofo.gr