Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 03:51 επισκέπτες: 14
Skip Navigation Links

Ἱστορικά ἔγγραφα Ποδολοβίτσης

Κοινοτικὴ ἀπόφαση ἀριθ. 25

κοινοτική απόφαση αρ. 25

Ἐν Πενταλόφω σήμερον τὴν 14ην Ἰούλη τοῦ 1944 ἡ αὐτοδιοίκηση Πενταλόφου μαζεύτηκε στό κοιν. Γραφεῖο ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ ἀκούσασα αὐτοῦ ἐκθέσαντος ὅτι στό χωριὸ μας ἦρθε μία οἰκογένεια ἀπὸ 2 ἄτομα, τὰ ὁποῖα καταδιώκονται ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς στό Μεσολόγγι, ὁ Πάνος Ζωγράφος μετὰ τῆς συζύγου τοῦ σιδηροδρομικώς. H αὐτοδιοίκηση ἔχει καθῆκον νά φροντίσει διὰ τὴν στέγασιν τῶν λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ σύζυγος τοῦ εὑρίσκεται σὲ ἐνδιαφέρουσαν κατάστασιν καὶ δέν εἶναι λογικὸν νά εἶναι στό ὑπαιθρο, γι’ αὐτὸ ἡ αὐτοδιοίκηση πρέπει νά τοποθετήσει τὴν ἐν λόγῳ οἰκογένειαν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Παναγ. Δημητρίου, ἀλλὰ ἐπειδὴ στήν οἰκίαν τοῦ Πάνου Δημητρίου διαμένει ἡ οἰκογένεια Τάσσου Πόλκα γι’ αὐτὸ ἡ οἰκογένεια αὐτὴ πρέπει να τοποθετηθῆ εἷς οἰκίαν Γεωρ. Καραΐσκου

Τὸ Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψει τὴν ἀνωτέρω πρότασιν τοῦ Προέδρου καὶ θεωρῶν αὐτὴν ἀναγκαίαν καὶ ἐπιβεβλημένην

Ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ἐγκρίνει ὅπως ἡ οἰκογένεια Πάνου Ζωγράφου καταδιωκομένη ἐκ Μεσολογγίου στεγασθῆ εἰς τὴν οἰκίαν Πάνου Δημητρίου ἡ δὲ ἐν αὐτῇ διαμένουσα οἰκογένεια Τάσου Πόλκα τοποθετηθῆ εἰς τὴν οἰκίαν Γεωρ. Καραΐσκου

Ἐφ' ᾧ συνετάχθη ἡ παροῦσα ἤτοις ἀναγνωσθεῖσα καὶ βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται ὣς ἕπεται

O Πρόεδρος Τά Μέλη
N. Κορδόσης Δ. Λυμπέριος
  Π.Τσεκούρας
  Δημητρούκας

Γεφύρωση Αχελώου   Γεωργικός Συνεταιρισμός Λεσινίου   Γράμματα και Ειδήσεις   Διατελέσαντες Δημάρχοι   Εκλογικός κατάλογος 1882   Ιστορικό Έγγραφο   Κοινοτική απόφαση αρ.25   Κοινοτική απόφαση αρ.7   Μαθητολόγιον 1905-1906   Μετονομασίες Κοινοτήτων   Ξένοι περιηγητές   Οικόπεδα Ποδολοβίτσης   Παλιές Οικογένειες   Πύργος της Κατοχής   Στατιστικά Στοιχεία   Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα   Το χωριό Μήλα   Υψόμετρα Δήμων και Κοινοτήτων  

© 2009-2024 pentalofo.gr