Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 03:01 επισκέπτες: 13
Skip Navigation Links

Ἱστορικά ἔγγραφα Ποδολοβίτσης

Ιερό Συμβούλιο

Ιστορικό Έγγραφο

Μάρτυρες:

- Αλή Εφένδη μουεζίνης γιος του Μεχμέτ Οσμάν Αγά

- (.......) γιος του Ομέρ Σεμουεδδίν Αγά

- Μεχμέτ Μπερμπέρ

- Κώστας γιος του Γιάννη

- Παύλος γιος του Μεντσο

- Και (........)

Ὁ Ἡγούμενος Γεράσιμος ὁ πρῶτος τῶν μοναχῶν καὶ οἱ λοιποὶ μοναχοὶ τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου ποῦ εἶναι ἀπὸ τὰ ἐξαρτήματα τοῦ Καζα (.......). Στὸ φαεινότατο Ἱερὸ Συμβούλιό ποῦ συγκροτήθηκε ἐνωπίων τοῦ Ἀχμὲτ Ἄγα, γιό τοῦ Ἁλῆ, παρουσία τῶν Σπαχῆδων κινῆσαν ἀγωγὴ κατὰ τοῦ ἀναφερομένου Ἀχμὲτ Ἄγα καὶ δηλῶσαν ὅτι στὸ χωριὸ Μποδολοβίτσα οἱ γαῖες καὶ τὸ δάσος καὶ οἱ βοσκότοποι καὶ τὰ χωράφιά ποῦ ἔχουμε ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησία μας διὰ συμμετοχὴ καὶ ἐξίσου κατὰ τὸ ἥμισυ μὲ τίτλο ἰδιοκτησίας τοῦ κατόχου τῆς γῆς (γιὰ τὸν ἑαυτὸ σοῦ) ἐκ νέου ὁρισμένα δάση τὰ κόψαμε καὶ τὰ κάψαμε καὶ κάναμε χωράφια, ἐμιδὴ στήν ὑπόθεση αὐτὴ δὲν εἴμαστε ἱκανοποιημένοι ἀρκούμεθα καὶ διεκδικοῦμε καὶ ζητοῦμε τὰ χωράφια. Ἀφοῦ εἶπαν αὐτὰ ὁ ἀναφερόμενος Ἀχμὲτ Ἀγά ρωτήθηκε ἀπὸ μέρος τοῦ Ἱεροδικείου καὶ στήν ἀπαντήσή του εἶπε ὅτι ἐγὼ ἵδρυσα καὶ προήγαγα τὸν τόπο μὲ τὴν ἄδεια τῶν Σπαχήδων, καὶ στήν ἀπαντήση τοῦ αὐτὴ οἱ μνημονευθέντες ἀρνούμενοι ζητῆσαν σύμφωνα (.......) στόν ἰσχυρισμὸ τοῦ καὶ ἔδειξε ἀδυναμία νά ἀποδείξει (.......) καὶ μὲ τὴν μεσολάβηση συμβιβαστοὺν καὶ μὲ τὴν ἄδεια τοῦ κατόχου τῆς γῆς συμβιβάστηκαν μὲ τὴν συγκατάθεση καὶ τῶν δύο πλευρῶν νά εἶναι ἰδιοκτῆτες τῶν φιλονικούμενων χωραφιῶν μεταξὺ τούς, καὶ διὰ συμμετοχὴ τὸ ἐπέτρεψαν ἀκόμα καὶ οἱ Σπαχῆδες ἐξαιτίας τῆς ἐκχωρήσῃς γαιῶν ἀπὸ τοὺς Σπαχῆδες ἐπειδὴ ζητῆσαν τίτλο ἰδιοκτησίας ἀπὸ μέρος τοῦ Ἱεροῦ φαεινότατου Σερή. Γράφτηκε τὸ παρόν ἔγγραφο γιά νά εἶναι ἰδιοκτῆτες διὰ συμμετοχὴ καὶ γιά νά ἀποσβηστεῖ ἡ διαφορά. Γράφτηκε τὸ εἴκοσι τρεῖς (23) τοῦ Ἱεροῦ μῆνα Μουχαρὲμ τοῦ ἔτους χίλια ἑκατὸν ὀγδόντα δύο (1082).

[πέμπτη 9 Ιουνίου 1768]

* Η μετάφραση έγινε όσο το δυνατόν μπορούσε να επιτευχθεί λόγο παλαιότητος του εγγράφου

Στράτος Μπίκας


Γεφύρωση Αχελώου   Γεωργικός Συνεταιρισμός Λεσινίου   Γράμματα και Ειδήσεις   Διατελέσαντες Δημάρχοι   Εκλογικός κατάλογος 1882   Ιστορικό Έγγραφο   Κοινοτική απόφαση αρ.25   Κοινοτική απόφαση αρ.7   Μαθητολόγιον 1905-1906   Μετονομασίες Κοινοτήτων   Ξένοι περιηγητές   Οικόπεδα Ποδολοβίτσης   Παλιές Οικογένειες   Πύργος της Κατοχής   Στατιστικά Στοιχεία   Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα   Το χωριό Μήλα   Υψόμετρα Δήμων και Κοινοτήτων  

© 2009-2024 pentalofo.gr