Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 05 Απριλίου 2020 05:36 επισκέπτες: 17
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Γράψτε μας!
Έχετε κάποια είδηση ή άποψη που θα θέλατε να φιλοξενηθεί στο pentalofo.gr; Έχετε κάποια απορία, ένσταση ή παρατήρηση; Στείλτε τη με email στο
webmaster@pentalofo.gr Το pentalofo.gr χτίζετε από εσάς!
κοινοτική απόφαση αρ. 25

Ιστορικά έγγραφα Ποδολοβίτσης

Κοινοτικὴ ἀπόφαση ἀριθ. 25

Ἐν Πενταλόφω σήμερον τὴν 14ην Ἰούλη τοῦ 1944 ἡ αὐτοδιοίκηση Πενταλόφου μαζεύτηκε στό κοιν. Γραφεῖο ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ ἀκούσασα αὐτοῦ ἐκθέσαντος ὅτι στό χωριὸ μας ἦρθε μία οἰκογένεια ἀπὸ 2 ἄτομα, τὰ ὁποῖα καταδιώκονται ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς στό Μεσολόγγι, ὁ Πάνος Ζωγράφος μετὰ τῆς συζύγου τοῦ σιδηροδρομικώς. H αὐτοδιοίκηση ἔχει καθῆκον νά φροντίσει διὰ τὴν στέγασιν τῶν λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ σύζυγος τοῦ εὑρίσκεται σὲ ἐνδιαφέρουσαν κατάστασιν καὶ δέν εἶναι λογικὸν νά εἶναι στό ὑπαιθρο, γι’ αὐτὸ ἡ αὐτοδιοίκηση πρέπει νά τοποθετήσει τὴν ἐν λόγῳ οἰκογένειαν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Παναγ. Δημητρίου, ἀλλὰ ἐπειδὴ στήν οἰκίαν τοῦ Πάνου Δημητρίου διαμένει ἡ οἰκογένεια Τάσσου Πόλκα γι’ αὐτὸ ἡ οἰκογένεια αὐτὴ πρέπει να τοποθετηθῆ εἷς οἰκίαν Γεωρ. Καραΐσκου

Τὸ Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψει τὴν ἀνωτέρω πρότασιν τοῦ Προέδρου καὶ θεωρῶν αὐτὴν ἀναγκαίαν καὶ ἐπιβεβλημένην

Ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ἐγκρίνει ὅπως ἡ οἰκογένεια Πάνου Ζωγράφου καταδιωκομένη ἐκ Μεσολογγίου στεγασθῆ εἰς τὴν οἰκίαν Πάνου Δημητρίου ἡ δὲ ἐν αὐτῇ διαμένουσα οἰκογένεια Τάσου Πόλκα τοποθετηθῆ εἰς τὴν οἰκίαν Γεωρ. Καραΐσκου

Ἐφ' ᾧ συνετάχθη ἡ παροῦσα ἤτοις ἀναγνωσθεῖσα καὶ βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται ὣς ἕπεται

O Πρόεδρος Τά Μέλη
N. Κορδόσης Δ. Λυμπέριος
  Π.Τσεκούρας
  Δημητρούκας